Skip to content

Bartolinit

Gör de inre blygdläpparna ont? Detta kan bero på bartolinit. Läs mer om besvären, samt hur behandlingen går till.

Ibland kan körtlar i slidmynningen bli infekterade och göra ont. Det beror på att utgångarna från körtlarna, som sitter längst ned på gränsen mellan blygdläpparna och slidmynningen, har blivit tilltäppta. Körtelvätskan samlas då i körteln som sväller, och den kan lättare bli infekterad av bakterier. Detta kallas för bartolinit. Ungefär två procent av alla kvinnor får någon gång bartolinit och det är oftast de som är yngre än 30 år som drabbas. Bartolinit kan vara obehagligt men är inget att oroa sig för – det är inte farligt och smittar inte. Dessutom finns det bra behandling mot bartolinit.

Symptom på bartolinit

Om du får bartolinit brukar det märkas på att du får ont i underlivet och att du känner en liten varböld eller knöl vid slidöppningen; oftast på ena sidan men ibland på båda sidorna. Bölderna kan göra så att det gör ont att sitta eller gå och i vissa fall kan man få feber. Slemhinnan kring den svullna knölen blir ofta rodnad.

Diagnos

En gynekolog eller barnmorska kan upptäcka bartolinit genom en vanlig gynekologisk undersökning.

Behandling

Självbehandling

Svullnaden kan gå ner av sig själv efter några dagar, utan att du behöver behandla den. Prova att använda isbinda – det vill säga en binda som fått ligga en stund i frysen innan du lägger den mot huden.

Receptfria läkemedel

Om du har ont av din bartolinit kan du lindra symtomen med vanliga värktabletter. Men till skillnad från till exempel bakteriell vaginos och svamp i underlivet finns det inga receptfria läkemedel som biter på bartolinit. Därför är det bäst att du kontaktar vården om du har ont eller känner dig svullen i underlivet, så att du kan bli undersökt.

Söka vård

Om du söker hjälp snabbt kan det gå att behandla infektionen med smärtstillande och penicillin. När det inte räcker kan en läkare behandla bartolinit genom att först skära upp varbölden och ta bort ”locket” som täpper till körteln, så att den kan tömmas på var. Om körteln behöver dräneras får du bedövning först. Det är också vanligt att läkaren sätter in en kateter för att hålla hålet öppet och låta infektionen läka inifrån och ut. I vissa fall kan du även behöva komplettera med en antibiotikabehandling för att bli av med bakterierna. Bartolinit går oftast över på några dagar efter att du får behandling.

Vad är bartolinit och vad beror det på?

Vid slidöppningen sitter två små knölar som kallas för Bartolinis körtlar och som håller slidan fuktig genom att bilda och avsöndra ett sekret. Om den ena eller båda körtlarnas utförgångar täpps till stängs sekretet in i körteln, och den kan då lättare bli infekterad. Körteln sväller och i den bildas var. Infektionen kallas för bartolinit. Infektionen beror ofta på bakterier som stafylokocker, streptokocker eller e-colibakterier men kan också orsakas av klamydia . Forskarna vet inte riktigt varför vissa kvinnor blir drabbade och andra inte, men om du en gång har haft det är det ganska vanligt att infektionen kommer tillbaka.

Går det att förebygga bakteriell vaginos?

Eftersom bakteriell vaginos beror på obalans i bakteriefloran och orsaken är oklar kan det vara svårt att förebygga. Däremot vet man att risken för bakteriell vaginos ökar om du byter sexpartner ofta, så använd kondom om du har en ny sexpartner eller om du ofta får besvär efter sex.

Rebecka Kaplan Sturk

Faktagranskat av Rebecka Kaplan Sturk
– Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Rebecka jobbar med gynekologisk öppenvård, mödrahälsovård och undervisning av läkare och barnmorskor.